KHAI BÁO Y TẾ CÙNG VIETJET TRƯỚC KHI BAY

KHAI BÁO Y TẾ CÙNG VIETJET TRƯỚC KHI BAY

Dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại, nhất là trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Cùng đề cao cảnh giác, không chủ quan, luôn nhớ khai báo y tế dù đến bất cứ đâu chỉ với các bước cực đơn giản:

1.Khai báo tại website https://tokhaiyte.vn

2.In/chụp lại mã QR code kết quả và xuất trình khi làm thủ tục

Hành động tuy nhỏ nhưng sẽ góp phần giúp Việt Nam kiểm soát dịch chặt chẽ. “Vì lợi ích của đất nước, cộng đồng và của chính mình, mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch Covid-19!", Bộ Y Tế khuyến cáo.